(např. Elektrická zařízení nízkého napětí; Elektromagnetická kompatibilita; Rádiová a telekomunikační koncová zařízení; Strojní zařízení; Emise hluku zařízení pro venkovní použití a domácích spotřebičů; Výtahy; Lanové dráhy; Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; Jednoduché tlakové nádoby; Tlaková zařízení; Přepravitelná tlaková zařízení; Aerosolové rozprašovače; Spotřebiče plynných paliv; Účinnost teplovodních kotlů; Osobní ochranné prostředky; Hračky; Stavební výrobky; Chladící zařízení; Rekreační plavidla; Výbušniny pro civilní použití; Veterinární technické prostředky; Vybrané výrobky; Váhy s neautomatickou činností; Interoperabilita evropských železničních systémů (posuzování shody); Nesilniční mobilní stroje; Zdravotnické prostředky; Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky; Zdravotnické prostředky „In vitro“; Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Nebezpečné látky v oeez; Baterie a akumulátory; Energetické spotřebiče (účinnost a štítkování);)
[zavřít]