CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

Informační služby a podklady

CCZ DATA set  soubor podkladů pro shodu a prohlášení o shodě

|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

Pomůcka pro technický management jako podklad pro plnění povinností vyplývajících z platné legislativy stanovující technické požadavky na výrobky, pro jejich uvedení na trh a distribuci.
  • potřebné údaje vždy po ruce a pohromadě ve Vašem počítači
Stručný popis
  • podklad pro plnění vlastních povinností, při styku s orgány dozoru, pro obchodní jednání a pro systémy jakosti
V čem Vám pomůže

Stručný popis

Elektronická publikace obsahující soubor podkladů a informací o technických požadavcích na průmyslové výrobky, které musí být splněny před jejich uvedením na trh.
Zahrnuje právní úpravu stanovující technické požadavky na výrobky, jejichž splnění deklaruje především prohlášení o shodě a označení shody CE, vytýčenou zákonem č. 22/1997 Sb., zákonem č. 90/2016 Sb., sektorovými technickými předpisy (nařízení vlády k zákonu / směrnicemi EU) a přímo použitelnými nařízeními EU, pro např. elektrická zařízení, omezování nebezpečných látek v elektrozařízeních, strojní zařízení, tlaková zařízení, stavební výrobky, hračky, osobní ochranné prostředky a další výrobky. Touto úpravou je zaváděna či aplikována legislativa EU.
Dále obsahuje podklady k sektorům "Obecná bezpečnost výrobků", "Energetické spotřebiče" (ekodesign a energetické štítky výrobků spojených se spotřebou energie), "Baterie a akumulátory" (a jimi napájená zařízení), "Odpadní elektrická a elektronická zařízení" (WEEE / OEEZ)

V čem Vám pomůže

Soubor podkladů „CCZ DATA set“ je určen všem pracovníkům, kteří se zabývají technickými předpisy, posuzováním shody, zkušebnictvím, systémy jakosti a samozřejmě jako podklad pro konstruktéry a projektanty nových výrobků. Z autorovy praxe vyplynulo několik důvodů, proč mít tuto příručku k dispozici:
Kde jinde zjistit příslušné povinnosti – jaké výrobky ano a jaké ne, technické požadavky, postupy posouzení shody, účast či neúčast notifikované nebo autorizované osoby a její správný výběr, rozsah a obsah dokladů o shodě, obsah prohlášení o shodě, označení výrobku, informace a návody pro uživatele a jejich obsah – to vše je obsaženo a je k nalezení ve znění příslušných předpisů a v dalších vyhlašovaných údajích, z ničeho jiného se toto nedá vyčíst
Vyhnout se postihům (pokuty, zákaz prodeje) – řada povinností je snadno kontrolovatelná, např. úplnost dokladů o shodě, tzv. vnější znaky shody výrobku (označení na výrobku, informace pro uživatele a další). Řešit značení výrobku či obsah návodu k užívání ve chvíli, kdy orgán dozoru zachytil neshodný výrobek v obchodní síti, je poněkud pozdě.
Vše po ruce a v jednom „balíku“ – podklady je potřeba mít pohotově dostupné a komplexně zpracované – shánění podkladů, jejich třídění, novelizování a sledování novinek přináší ztrátu energie a času.
Aktuálnost a platnost podkladů – zjednodušuje plnění povinností i jednání s obchodními partnery – zkoumat, jaké podklady jsou potřeba, jaké jsou platné a kde je sehnat, to odvádí od plnění důležitějších úkolů, které vydělávají peníze.
Být připraven na kontrolu – bezradně dumat při návštěvě inspektora orgánu dozoru „co se myslí tím odkazem na § 5 nařízení vlády toho a toho, v platném znění“, jehož neplnění je vytýkáno, zdárnému průběhu kontroly neprospěje – lepší je pohotově reagovat a nezaplést se do časově a finančně náročných sporů.
Součást dokumentace systému jakosti – jedním z důležitých prvků systému jakosti je i shoda s legislativními požadavky a z toho vyplývající potřeba mít k dispozici příslušné aktuální podklady.
Podklad pro jednání s obchodními partnery – v dodavatelských vztazích, při nákupu i prodeji, se mnohdy používají odkazy na zákonná ustanovení a požadavky na jejich plnění. Smlouvy a dodací podmínky vyžadují přesné a aktuální odkazy, aby byly tyto smluvní vztahy platné a nezpůsobovaly zbytečné komplikace a finanční ztráty.[Nahoru] [Úvod]
Připomínky týkající se věcného obsahu, provozu a zobrazení stránek zasílejte
na kontaktní e-mailovou adresu.
Obsah WWW stránek, příručka, ukázky z příručky: © CCZ DATA servis.