CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

Informační služby a podklady

MONITORING TECHNICKÉ LEGISLATIVY

|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

V technické legislativě České republiky i Evropské unie dochází a bude docházet k různě rozsáhlým legislativním změnám, které ovlivňují plnění stanovených povinností. Jejich vyhlašování probíhá jak na úrovni ČR tak EU. Řada informací není v ČR vůbec zveřejněna. Pomíjení těchto změn může vést ke sporům s orgány dozoru, se zákazníky nebo ke komplikacím v obchodních vztazích.
Monitoring technické legislativy je základní „osobní“ informační služba ke sledování těchto změn určená pro technické manažéry výrobců, dovozců a distributorů, odpovědné za plnění požadavků technických předpisů pro uvádění na trh, dovoz či distribuci výrobků.
Obsahem služby je průběžné sledování změn ve vymezených sektorech technické legislativy stanovující technické požadavky na průmyslové výrobky (bezpečnost výrobků, prokazování shody, prohlášení o shodě, označení shody CE, certifikace, apod.). Upozornit na tyto změny, předávat k nim související informace a aktualizovat pracovní podklady pro technické manažéry.
Pokryty jsou hlavní sektory průmyslových výrobků jako jsou elektrická zařízení, rádiová a telekomunikační zařízení, strojní zařízení, tlaková zařízení, stavební výrobky a další, a budoucí legislativní úpravy (více).

Cílem služby je informační podpora odpovědných technických manažérů. Se záměrem odstranit běžnou rutinu při sledování informačních zdrojů a třídění vyhlášených informací nebo pátraní po nich. Při úspoře času zachovat průběžnou informovanost o aktuálním vývoji.


PROČ TUTO SLUŽBU POUŽÍVAT
Je nutné vydávat peníze za podobné informace? Důvodů se najde několik. Ulehčení práce odpovědných pracovníků, trvalé probíhající změny v různém rozsahu a také jsme součástí právního prostředí EU, takže se nelze omezovat jen na české zdroje.
Sledování změn je nutné zejména pro výrobce a pro dovozce ze zemí mimo EU, kteří nesou plnou odpovědnost. Pomíjet by je neměl ani dovozce z jiného státu EU, který dodává výrobky na národní (tedy specifický) trh.
Služba je určena pro každého, kdo nechce získávat informace nahodile. Ostatně, i když k žádné změně nedojde, je to také pozitivní informace („nemusí se nic řešit“).


|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

[Nahoru] [Úvod]
Připomínky týkající se věcného obsahu, provozu a zobrazení stránek zasílejte
na kontaktní e-mailovou adresu.
Obsah WWW stránek, příručka, ukázky z příručky: © CCZ DATA servis.