CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

INFORMAČNÍ SLUŽBY A PODKLADY

Služby určené jako informační podpora pro technický management výrobců, dovozců a distributorů k efektivní práci spojené s plněním požadavků technických předpisů.
Pracovní podklady pro snadnou dostupnost komplexně zpracovaných a aktuálních údajů, znění, přehledů a informací, shromážděných v jednom balíku.
Informační služby pro sledování změn v legislativě, k získávání průběžných informací o dalším vývoji a novinkách, aktualizaci pracovních podkladů a pro podporu při řešení dílčích problémů.
S co nejmenším úsilím se vyhnout pokutám, ochranným opatřením a problémům se zákazníky, soustředit se na vlastní práci, ne na shromažďování, evidování a aktualizování údajů.

„CCZ DATA set“ – soubor podkladů pro shodu a prohlášení o shodě

Elektronická publikace s informacemi o technické legislativě ČR a EU stanovující požadavky na průmyslové výrobky, které musí být splněny před jejich uvedením na trh. Pro práci spojenou s problematikou prohlášení o shodě a označení shody CE. Zahrnuje předpisy s požadavky na vlastnosti a značení výrobků, posuzování shody, doklady o shodě a návody pro uživatele.
proč použít: snadná dostupnost komplexních, uspořádaných a aktuálních informací a podkladů k problematice.
[podrobnosti]

MONITORING TECHNICKÉ LEGISLATIVY

V technické legislativě ČR a EU dochází k různě rozsáhlým legislativním změnám. Pomíjení těchto změn může vést k obchodním ztrátám, je potřebné jim věnovat pozornost. K dispozici je proto tato základní informační služba určená pro technické manažéry. Pro odstranění časově náročné běžné rutiny při sledování probíhajících změn a dosažení průběžné informovanosti o aktuálním vývoji.
proč použít: úspora času odpovědných pracovníků, trvalé probíhající změny v různém rozsahu, jsme součástí právního prostředí EU.
[podrobnosti]

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Rozšířená informační služba pro zvýšení podpory technických manažérů v legislativní problematice technických požadavků na výrobky. Sledování probíhajících změn je doplněno o možnost obousměrné komunikace (poradny) pro nápomoc při orientaci v problematice a řešení dílčích legislativních problémů.
proč použít: usnadnění plnění povinností, kontakt k problematice, dostupnost dílčího poradenství.
[podrobnosti]

KONZULTACE k problematice

Jednorázové konzultace k dílčím problémů při aplikaci legislativy (v podporovaných sektorech) nebo ke zdrojům dalších informací a dokumentů. Pro zájemce o konzultaci, kteří nevyužívají Asistenční službu a její poradnu, nebo u rozsáhlejších problémů.

[Nahoru] [Úvod]
Připomínky týkající se věcného obsahu, provozu a zobrazení stránek zasílejte
na kontaktní e-mailovou adresu.
Obsah WWW stránek, příručka, ukázky z příručky: © CCZ DATA servis.