CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

Informační služby a podklady

MONITORING TECHNICKÉ LEGISLATIVY

|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

Základní informační služba pro technický management výrobců, dovozců a distributorů v oblasti legislativní problematiky technických požadavků na výrobky. Cílem této služby je sledovat změny ve vymezených sektorech technické legislativy upravující technické požadavky na výrobky pro jejich uvedení na trh, upozornit na tyto změny a předávat k nim související informace a aktualizovat pracovní podklady pro technické manažéry.
Obsahem této služby není výklad předpisů a jejich změn, konzultace k způsobu jejich plnění ani podávání informací o technických řešeních vedoucích ke splnění požadavků právních předpisů. Pro obousměrný kontakt a vyšší stupeň podpory je nabízena Asistenční služba. Pro hlubší uchopení a osvojení si problematiky jsou určena zejména školení a semináře, popř. konzultace k řešení konkrétních problémů.

Vymezení sledované oblasti
Sledovány jsou právní předpisy (vyhlašované v úředních tiscích) a související informace týkající se technických požadavků na průmyslové výrobky pro jejich uvedení na trh, popř. ochrany spotřebitele v souvislosti s požadavky na vlastnosti výrobků.
Pokryty jsou sledované sektory legislativy ČR a EU regulující jimi definované skupiny výrobků a nebo stanovující určité požadavky na tyto výrobky. Jedná se o výrobky pro spotřebitele i pro „profesionální“ použití, jako jsou elektrická zařízení, rádiová a telekomunikační zařízení, strojní zařízení, tlaková zařízení, stavební výrobky a další.
Aktuálně nejsou sledovány některé specifické sektory průmyslových výrobků jako např. automobilní, lodní a letecká technika. Zcela mimo rozsah této služby jsou oblasti legislativy týkající se „neprůmyslových“ výrobků jako jsou zemědělské a potravinářské produkty, léčiva, kosmetické výrobky, apod.
Výčet sledovaných a nesledovaných sektorů je uveden v části „Vymezení sektorů“.

SOUČÁSTI SLUŽBY