CCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shoděCCZ DATA - aktuální podklady pro prohlášení o shodě

Informační služby a podklady

ASISTENČNÍ SLUŽBA  legislativní podpora technického manažéra

|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

Informační služba pro technický management výrobců, dovozců a distributorů v oblasti legislativní problematiky technických požadavků na výrobky. Cílem této služby je sledovat změny ve vymezených sektorech technické legislativy upravující technické požadavky na výrobky pro jejich uvedení na trh, předávat k nim související informace a aktualizovat pracovní podklady pro technické manažéry. Jako rozšíření pak poskytnout možnost obousměrné komunikace pro nápomoc při orientaci v problematice a řešení dílčích legislativních problémů v podporovaných sektorech formou e-mailové a telefonické poradny.

SOUČÁSTI SLUŽBY

|   přehled   |   obsah   |   objednávka   |

[Nahoru] [Úvod]
Připomínky týkající se věcného obsahu, provozu a zobrazení stránek zasílejte
na kontaktní e-mailovou adresu.
Obsah WWW stránek, příručka, ukázky z příručky: © CCZ DATA servis.